• Redactie

Britten bepleiten lagere accijns op drank

Wat zijn de gevolgen van Brexit voor Nederland?

Het V.K. is van oudsher een van 's werelds belangrijkste handels- en productiecentra voor wijn en spiritualiën. De binnenlandse productie en export van sterke drank overtreft in ruime mate de import en interne consumptie van wijn. Met angst en beven kijken de Britse drankproducenten dan ook naar een toekomst buiten de E.U. Nu het erop lijkt dat die toekomst gepaard zal gaan zonder heldere afspraken, neemt men het initiatief in eigen hand.


Gevolgen van een Brexit voor Nederlandse wijnhandel en -industrie.

Het valt buiten de doelstelling van de commissie maar gezien het karakter van onze vereniging lijkt het toch ook van belang onze leden te attenderen op hetgeen er leeft in de sector

Meer informatie >>